Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση!
Apr 29, 2021

Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση! Και πάλι μαζί από 10/05/2021.

Phone:
+302242020182
Address:
Zero Cafe - Bar Irodotou 1, Megalou Alexandrou 2, Kos 853 00
Hours:
Monday - Sunday: 10:00 am - 1:15 am
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com