Όλα πήγαν καλά, θα είμαστε ξανά κοντά σας από Παρασκευή 16/07/21,19:
Jul 13, 2021

Όλα πήγαν καλά, θα είμαστε ξανά κοντά σας από Παρασκευή 16/07/21,19:00. Ευχαριστούμε.
All went well, we will be with you again on Friday 16/07/21, 19:00. Thank you.

Phone:
+302242020182
Address:
Zero Cafe - Bar Irodotou 1, Megalou Alexandrou 2, Kos 853 00
Hours:
Monday: 7:00 pm - 2:00 am Tuesday - Sunday: 10:00 am - 2:00 am Friday - Saturday: 10:00 am - 3:00 am
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com