Λίγα τελευταία ποτηράκια, μέχρι το επόμενο βαρελάκι.
Aug 31, 2020

Λίγα τελευταία ποτηράκια, μέχρι το επόμενο βαρελάκι...

Phone:
+302242020182
Address:
Zero Cafe - Bar Irodotou 1, Megalou Alexandrou 2, Kos 853 00
Hours:
Monday - Sunday: 10:00 am - 1:15 am
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com