Απόψε live με τους "cheers for beers" και πολλές, πάρα πολλές ελληνικές
Jun 22, 2019

Απόψε live με τους "cheers for beers" και πολλές, πάρα πολλές ελληνικές ποιοτικές μπύρες. Be there!!

Phone:
+302242020182
Address:
Zero Cafe - Bar Irodotou 1, Megalou Alexandrou 2, Kos 853 00
Hours:
Monday - Thursday: 9:00 am - 2:00 am Friday: 9:00 am - 3:00 am Saturday: 9:00 am - 3:30 am Sunday: 9:00 am - 1:00 am
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com